Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poni┼╝ej znajduje si─Ö klauzula informacyjna oraz wz├│r o┼Ťwiadcze┼ä, jakie s─ů wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa Dane kontaktowe: email: d.gorniak@bpochota.waw.pl tel. 22 822 51 38 Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: email: iod@bpochota.waw.pl, tel. 22 659 44 56 *
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna
1. Dane identyfikuj─ůce Czytelnika, w tym wizerunek, oraz dotycz─ůce korzystania przez Czytelnika z us┼éug Biblioteki, s─ů przetwarzane w zwi─ůzku z wykonywaniem zada┼ä w interesie publicznym i s┼éu┼╝─ů do nast─Öpuj─ůcych cel├│w:
a) udost─Öpniania i wypo┼╝yczania materia┼é├│w bibliotecznych, b) dokumentowania prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci oraz informowania o niej, co obejmuje r├│wnie┼╝ przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym (s─ů to zadania, o kt├│rych mowa w ustawie o bibliotekach)
2. Dane identyfikuj─ůce Czytelnika i jego status spo┼éeczno-zawodowy, dane dotycz─ůce jego zobowi─ůza┼ä wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (je┼Ťli Czytelnik korzysta z tych us┼éug), w tym dane identyfikuj─ůce komputer Czytelnika, s─ů przetwarzane w zwi─ůzku z obowi─ůzkami prawnymi ci─ů┼╝─ůcymi na Bibliotece (s─ů to obowi─ůzki, o kt├│rych mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w realizuj─ůcych zadania publiczne) i s┼éu┼╝─ů do nast─Öpuj─ůcych cel├│w:
a) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
b) opracowywania statystyk dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci Biblioteki,
c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.
3. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mog─ů by─ç przetwarzane na podstawie zgody nast─Öpuj─ůcych celach:
a) powiadamiania o terminach zwrotu materia┼é├│w bibliotecznych, powiadamiania mo┼╝liwo┼Ťci odbioru zam├│wionych materia┼é├│w oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze, powiadamiania o istotnych zmianach w zakresie pracy Biblioteki, prowadzenia korespondencji w celu dochodzenia roszcze┼ä
b) przekazywania informacji o dzia┼éalno┼Ťci Biblioteki
Kategorie odbiorc├│w danych
Podmiot utrzymuj─ůcy na swoich serwerach system biblioteczny oraz inne podmioty, kt├│rym powierza si─Ö przetwarzanie danych, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e takie podmioty nie nabywaj─ů praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonuj─ů polecenia Biblioteki.
Okres przechowywania danych wynosi:
1. Dla danych przetwarzanych w celu udost─Öpniania i wypo┼╝yczania materia┼é├│w bibliotecznych, komunikowania si─Ö z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk ÔÇô nie wi─Öcej ni┼╝ 3 lata od ko┼äca roku, w kt├│rym Czytelnik ostatni raz korzysta┼é z us┼éug Biblioteki, pod warunkiem, ┼╝e nie jest wobec niej zad┼éu┼╝ony.
2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszcze┼ä prawnych ÔÇô do czasu przedawnienia roszczenia lub do zako┼äczenia post─Öpowania zwi─ůzanego z dochodzeniem roszczenia.
3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci oraz informowania o niej ÔÇô nie wi─Öcej ni┼╝ 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba ┼╝e dane s─ů przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
4. Dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa sieci i system├│w informatycznych Biblioteki ÔÇô nie wi─Öcej ni┼╝ 2 lat od dnia zarejestrowania.
5. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika ÔÇô do czasu wycofania tej zgody.
Przys┼éuguj─ůce Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu
Osobie, kt├│rej dane dotycz─ů, przys┼éuguje prawo ┼╝─ůdania dost─Öpu do danych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalno┼Ť─ç korzystania z poszczeg├│lnych praw zale┼╝y od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda mo┼╝e by─ç w dowolnym momencie wycofana, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano przed wycofaniem. Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů ma prawo wnie┼Ť─ç skarg─Ö do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu dobrowolno┼Ťci podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmow─ů zapisu do Biblioteki lub brakiem mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z jej us┼éug.
O┼Ťwiadczam, ┼╝e zasady korzystania z zasob├│w Biblioteki, zawarte w Regulaminie, s─ů mi znane i zobowi─ůzuj─Ö si─Ö do ich przestrzegania.
O┼Ťwiadczam, uprzedzony o odpowiedzialno┼Ťci karnej wynikaj─ůcej z Kodeksu Karnego, ┼╝e powy┼╝sze dane s─ů prawdziwe.
O┼Ťwiadczam, ┼╝e zapozna┼éem si─Ö z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotek─Ö.